TRACTAMENTS

Cremor d’estómac i reflux gastroesofàgic
El reflux gastroesofàgic és causat per un ascens de l’àcid de l’estómac fins a l’esòfag. Com que la mucosa de l’esòfag no està tan preparada com la de l’estómac per suportar els àcids digestius, a la llarga es poden produir llagues i inflamació de l’esòfag.

Els símptomes més recurrents són la cremor d’estómac i la sensació d’acidesa a la gola, que es pot acompanyar de tos i dificultat per deglutir el menjar.

El reflux gastroesofàgic és causat per un ascens de l’àcid de l’estómac fins a l’esòfag.

El principal factor de risc del reflux gastroesofàgic és l’hèrnia hiatal. Aquesta es produeix quan una porció de l’estómac surt al tòrax per una debilitat del diafragma. Un altre factor de risc és un càrdies lax, l’esfínter que separa l’esòfag de l’estómac. Un dels desencadenants d’aquesta debilitat del càrdies és la nicotina, ja que aquesta droga estimula la branca parasimpàtica del sistema nerviós autònom, que afavoreix l’increment de la secreció gàstrica i una relaxació d’aquest esfínter.

La medicina xinesa contempla aquest trastorn com un reflux energètic de l’estómac. Segons aquest sistema mèdic, l’estómac és un òrgan molt Yang, ja que calenta i descompon els aliments. Un estómac sa té un moviment energètic descendent. En situacions de tensió i estrès, l’energia té tendència a pujar cap a la part de les espatlles, les cervicals i el cap, interrompent el moviment descendent de l’estómac.

Menjar en ambients estressants, sense temps per mastegar l’aliment correctament, junt amb un excessiu consum d’aliments, pot sobrecarregar l’estómac fins al punt de provocar una hèrnia hiatal.

Per evitar aquest trastorn la medicina xinesa recomana “beure el menjar i menjar la beguda”. O sigui, mastegar els aliments entre 50 i 100 vegades fins que te’ls puguis beure, d’aquesta forma els aliments arriben a l’estómac pre-digerits i aquest ha de treballar menys, reduint així les secrecions gàstriques. “Menjar la beguda” significa que és important beure el líquid de forma pausada, deixant que s’escalfi a la boca. Un consum excessiu de refrescos augmenta l’acidesa de l’estómac, ja que aquest ha de produir més àcid per escalfar la beguda.

L’hèrnia hiatal es produeix quan una porció de l’estómac surt al tòrax per una debilitat del diafragma.

Amb acupuntura el reflux gastroesofàgic es tracta estimulant punts per baixar el calor de l’estómac i per drenar l’energia del fetge. Segons la medicina xinesa el fetge és un òrgan que és molt susceptible a la ràbia i a la frustració. Si aquest tipus d’emocions predominen en el nostre dia a dia, l’energia del fetge s’estanca i bloqueja el descens de l’energia de l’estómac. Per aquest motiu en el tractament d’acupuntura d’aquesta patologia se solen afegir punts del meridià de fetge i del seu òrgan complementari: la vesícula biliar.

En casos d’hèrnia hiatal severs, una porció de l’estómac surt fora del diafragma, augmentant la pressió dins la caixa toràcica. Això pot causar símptomes de carregament cervical i d’espatlles, sobretot en la zona del trapezi. Si aquest és el cas, el tractament es complementa amb punts per alliberar la zona del trapezi i cervicals.

Demana hora per telèfon, whatsapp, mail o a través del formulari de contacte.

639 572 647 (Adrià) / 608 696 289 (Sonja)