TRACTAMENTS

Esquinç de turmell

L’esquinç de turmell és una lesió molt recurrent que afecta els lligaments que connecten els ossos de la cama amb el peu. La lesió típicament té lloc quan accidentalment et torces el turmell. Una torcedura prou forta pot esquinçar o provocar petites ruptures en el teixit dels lligaments que sostenen l’articulació del peu.
Els principals símptomes són inflamació, edema, dolor i vermellor al voltant de l’articulació afectada.

Depenent de la gravetat de la lesió, es diferencien tres graus d’afectació:

▪ Grau I: distensió del lligament sense ruptures greus del teixit. L’articulació continua essent funcional, tot i que pot ser bastant dolorosa al moviment.
▪ Grau II: ruptura parcial del lligament. En aquest cas l’articulació és bastant inestable.
▪ Grau III: ruptura completa del lligament amb inestabilitat de l’articulació del turmell.

 

Depenent de la gravetat de la lesió, es diferencien tres graus d’afectació:

 

▪ Grau I: distensió del lligament sense ruptures greus del teixit. L’articulació continua essent funcional, tot i que pot ser bastant dolorosa al moviment.

▪ Grau II: ruptura parcial del lligament. En aquest cas l’articulació és bastant inestable.

▪ Grau III: ruptura completa del lligament amb inestabilitat de l’articulació del turmell.

Entre les primeres 48-72 hores després de la lesió es recomana repòs, bandatge compressiu, i mantenir l’articulació elevada per reduir l’edema. Fins passades les primeres 72 hores no es recomana tractar amb acupuntura. Passades aquestes hores, i un cop els símptomes aguts d’inflamació comencen a baixar, ja podem intervenir amb acupuntura.

L’objectiu del tractament amb acupuntura és reduir l’edema i la inflamació, així com els símptomes de dolor. Es col·loquen agulles en els punts d’acupuntura que tenen una acció més directe sobre el turmell.Les agulles es deixen durant 20-30 minuts. En casos crònics es poden estimular les agulles amb un aparell d’electroacupuntura. A freqüències baixes aquests aparells permeten una ràpida reducció del dolor i estimulen la producció d’endorfines.

Si al cap d’un o dos mesos el dolor persisteix, s’afegeixen agulles per descontracturar la musculatura que sol afectar-se amb un esquinç de turmell. Concretament els músculs peroneals són els que més vegades cronifiquen aquest tipus de lesió, sobretot en casos d’esquinç lateral del turmell. L’esquinç medial, el que tenen lloc durant una eversió del peu (veure imatge), també respon molt bé al tractament d’acupuntura.

A diferència de l’esquinç lateral, l’esquinç medial té lloc durant un moviment d’eversió del peu.

L’avantatge de l’acupuntura davant d’altres tècniques és que podem tractar la inflamació 72 hores després de la lesió, sense cap risc d’empitjorar el quadre. En casos on la inflamació és molt prominent, s’aplica un emplastre d’herbes anomenat Si Ni San, el qual es pot deixar posat tota la nit. Aquest emplastre absorbeix la calor resultant de la inflamació i redueix l’excés de líquid que s’acumula al turmell. Si Ni San és un emplastre molt usat antigament per tractar les lesions dels monjos Shaolin, ja que permet una disminució ràpida dels símptomes de la inflamació.

Demana hora per telèfon, whatsapp, mail o a través del formulari de contacte.

639 572 647 (Adrià) / 608 696 289 (Sonja)