TRACTAMENTS

Restrenyiment

Es considera restrenyiment quan la freqüència en la defecació és menor d’una evacuació cada 48 hores.

Un cop el quim arriba a la primera part de l’intestí gruixut (el cec), la matèria fecal es va tornant més dura i seca a mesura que avança en el seu trajecte cap al recte, ja que les parets de l’intestí absorbeixen l’aigua que es troba present en la femta. En el recte, l’últim tram de l’intestí gruixut, la matèria fecal és ja sòlida i compacte. Si no s’evacua a temps, aquesta matèria fecal pot arribar a solidificar-se més del compte, dificultant l’evacuació i provocant restrenyiment.

Parts anatòmiques del còlon.

Les causes més freqüents d’aquest trastorn són una dieta baixa en fibres, una hipomotilitat intestinal associada al sedentarisme, o estímuls estressant que provoquen una disminució de la branca parasimpàtica del sistema nerviós autònom, encarregada del peristaltisme intestinal. Gràcies a l’efecte que té l’acupuntura sobre el sistema nerviós autònom, podem estimular a través de les agulles el peristaltisme intestinal regulant així la freqüència en les defecacions.

La medicina xinesa tracta el restrenyiment segons sigui causat per un excés de Yang, un estancament de Qi, o un dèficit de Yin o Xue. Quan el restrenyiment va acompanyat de femtes molt seques, dolor en l’evacuació i ganes de beure molts de líquids, es considera que la causa és un excés de Yang i calor que augmenta el metabolisme de l’intestí i causa una sequedat extrema que dificulta l’evacuació.

L’acupuntura és una alternativa natural per a regular les evacuacions intestinals.

Si el restrenyiment es manifesta amb femta que surt en forma de boletes petites i rodones, com boletes de cabra, es considera que la causa és un estancament de Qi que altera la motilitat intestinal. En aquests casos poden presentar-se juntament amb el restrenyiment altres símptomes com són la inflor abdominal, canvis d’humor, o impossibilitat d’anar de ventre fora de casa (com per exemple estant de viatge o a la feina).

En pacients d’edat avançada el Yin del cos va disminuint, i cada vegada poden aparèixer més símptomes de sequedat. En aquests casos el tractament consisteix a tonificar el Yin per tal que l’intestí no necessiti reabsorbir tant de líquid.

Demana hora per telèfon, whatsapp, mail o a través del formulari de contacte.

639 572 647 (Adrià) / 608 696 289 (Sonja)