TERÀPIES

Acupuntura

L’acupuntura (del llat. Acus: agulla, i Pungere: punció) és una tècnica que forma part de la medicina tradicional xinesa. Consisteix en la inserció i la manipulació d’agulles en el cos amb l’objectiu de restaurar la salut i el benestar en el pacient.

Els xinesos conceben el món com un tot que es relaciona entre si. Igual que el cos humà, els òrgans i els teixits del cos estan en constant interacció. La Medicina Tradicional Xinesa es basa en la teoria dels zang-fu (òrgans-entranyes) tenint en compte la globalitat de l’organisme, i els cinc elements, basats en la idea que no hi ha res aïllat i inamovible.

L’acupuntura és apropiada per al tractament d’un ampli ventall de patologies, destacant el seu ús en dolor cervical, lumbàlgies, trastorns digestius, insomni, migranya, al · lèrgies, processos inflamatoris o infeccions gripals, entre altres afeccions. És a més important destacar el seu ús com analgèsic, i fins i tot per reduir el dolor en procediments quirúrgics.

La Medicina Tradicional Xinesa, i per tant l’acupuntura, és sobretot una medicina preventiva. En l’antiguitat, els metges xinesos, cobraven per mantenir sans als seus pacients i, quan aquests emmalaltien, els metges deixaven de percebre el seu salari, a més de patir un gran desprestigi.

De manera general, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix l’acupuntura com a complement eficaç per a un variat espectre de malalties, especialment de caràcter crònic.

L’evolució de la pràctica de l’acupuntura i la seva modernització permet treballar amb totes les garanties de seguretat i higiene, usant solament agulles esterilitzades d’un sol ús.

ALTRES TERÀPIES RELACIONADES

A més de l’acupuntura i la moxibustió que són les tècniques més difoses a occident, la medicina tradicional xinesa utilitza una gran varietat d’eines i mètodes complementaris.

Auriculoteràpia: aplicació d’agulles, llavors o boles d’acer imantades en punts reflexos situats a la orella.

Electroacupuntura: utilització de corrents elèctriques connectades a les agulles d’acupuntura, augmentant el nivell d’estimulació de les mateixes i reforçant la seva acció analgèsica i de recuperació dels teixits.

Ventoses: tècnica comú d’aspiració local en forma de ventosa, tradicionalment utilitzada per millorar les contractures i activar o alliberar les zones de congestió.

Martell de 7 puntes: utilitzats per estimular la circulació de sang en les zones o recorreguts dels meridians.